dodano: 2013-07-15

Przezorny zawsze ubezpieczony

Jedziesz na wakacje – ubezpiecz się. Celem wycieczki jest uprawianie sportów ekstremalnych – wykup odpowiednie ubezpieczenie. Planujesz zagraniczne wędrówki po górach – nie zapomnij o ubezpieczeniu obejmującym pokrycie kosztów akcji ratunkowej i transportu śmigłowcem. Ubezpieczenia wyjazdów wydają się nam zbędnym wydatkiem, dopóki nie staniemy w obliczu konieczności zapłacenia ogromnych sum za uiszczenie należności za nieprzewidziane wypadki losowe. Dlatego wyjeżdżając, warto się ubezpieczyć, ale… z głową.

 

ubezpieczenie podróżneRynek usług turystycznych zalały firmy ubezpieczeniowe oferujące najróżniejsze rodzaje ubezpieczeń. Możemy ubezpieczyć się od następstw niebezpiecznych wypadków (NNW), kosztów leczenia za granicą (KLZ), kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej, assistace, utraty bagażu, rezygnacji lub wcześniejszego powrotu z wycieczki. Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj powyższe formy zabezpieczenia sprzedają w pakietach skrojonych indywidualnie do naszych potrzeb i preferencji. I tu jednak jedna uwaga – nie ważne, jak dobrze dobraliśmy do siebie pakiet – jeśli jego gwarancje finansowe nie będą na odpowiednim poziomie finansowym, niewiele nam z niego przyjdzie. Na rynku obecnie dominują bardzo tanie oferty, których suma ubezpieczenia ledwo przekracza 5 tys. zł (najpopularniejsze ubezpieczenia mieszczą się w granicy 5-20 tys. zł). W znakomitej większości przypadków jest to suma absolutnie niewystarczająca na pokrycie kosztów leczenia szpitalnego czy nierekompensująca uszczerbku na zdrowiu. Zanim więc podpiszemy umowę z ubezpieczycielem, dobrze ją przeanalizujmy.

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Najpopularniejszym składnikiem pakietów ubezpieczeń turystycznych jest ubezpieczenie NNW podczas turystycznego wyjazdu. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujących trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonego. Ale uwaga – jeśli łamiemy przepisy miejscowego prawa lub w chwili wypadku jesteśmy pod wpływem alkoholu czy narkotyków, ubezpieczyciel może odmówić przyznania odszkodowania. W przypadku śmierci ubezpieczonego jego rodzina otrzymuje 100 proc. sumy ubezpieczenia, w przypadku urazu ciała (np. złamania ręki) poszkodowany otrzyma określony procent sumy ubezpieczenia uznany przez komisję lekarską.

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą oraz związane z nimi świadczenia pomocowe

Ubezpieczenie to jest ważne szczególnie za granicą – pokryje bowiem koszty leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego czy transportu do kraju. Ważna tu jest jednak wysokość sumy gwarancyjnej, czyli ubezpieczenie w podróżymaksymalnego limitu, do którego ponosi odpowiedzialność zakład ubezpieczeń. Limit ten powinien być określony na takim poziome, aby rzeczywiście zabezpieczył pełne pokrycie kosztów leczenia bez konieczności sięgania po własne środki finansowe (a warto pamiętać, że w krajach zachodnich koszty te są znacznie wyższe niż u nas). Zasadnym jest rozpatrywanie limitów na poziomie min. 10-15 tys. euro. Zwróćcie też uwagę, by umowa zobowiązywała zakład ubezpieczeń do automatycznego pokrycia kosztów leczenia poszkodowanego bez konieczności pokrywania przez niego należności i dopiero późniejszego ubiegania się o refundację. Bywa, że ubezpieczyciele zastrzegają, że koszty leczenia będą pokrywać dopiero wówczas, gdy należna kwoty przekroczy np. 100 euro. Takich ofert należy unikać – po co mamy tracić choćby i taką kwotę, skoro opłacamy ubezpieczenie.

 

Koszty transportu medycznego

Przy lżejszych obrażeniach wystarczającym jest ambulans czy też zwykły samolot pasażerski wraz z opieką medyczną (wraz z konieczną akredytacją to koszt około 10-12 tys. zł z krajów Europy Zachodniej). Koszt wykorzystania drogowego transportu medycznego może być znacznie droższy – wynosi od 5-7 zł na każdy przejechany kilometr. Bywa też, że trzeba opłacić dodatkową specjalistyczną opiekę medyczną (to około 4-6 tys. euro). Upewnijmy się zatem, że nasze ubezpieczenie pokrywa koszty takiego transportu.

 

Ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej

Jest to ubezpieczenie szczególnie ważne dla osób aktywnie wypoczywających – żeglarzy, osób wędrujących po górach czy penetrujących jaskinie. Ubezpieczenie to pokrywa koszty doraźnej pomocy medycznej i transportu z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki medycznej (np. ze środka morza czy ze szlaków górskich). Warto pamiętać o wykupieniu tego ubezpieczenia, gdyż koszty akcji ratunkowych i poszukiwawczych są bardzo wysokie – sam transport śmigłowcem na terenie krajów Unii Europejskiej kosztuje 1-2 tys. euro, pozostałe koszty zależą od szerokości skali akcji pomocowej.

 

Inne ubezpieczenia

Jeśli na wakacje jedziemy samochodem, warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, które będzie chroniło nas przed ponoszeniem kosztów za nieumyślne ubezpieczenie w podróżyzdarzenia powstałe z naszej winy. Ponadto możemy ubezpieczyć sprzęt sportowy czy komputerowy, uprzednio deklarując jego wartość – i tu uwaga, jeśli zadeklarujemy niską wartość sprzętu, niskie odszkodowanie za nie otrzymamy w razie utraty. Warto wykupić takie ubezpieczenie, które pokryje koszty zakupu nowego sprzętu. Można też wykupić ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z wyjazdu lub skrócenia go z przyczyn niezależnych od nas.

Ubezpieczać się warto, ale rozsądnie. Gdyby wyjeżdżając na wakacje, chcieć wykupić pełen pakiet ubezpieczeń, koszt takiego przedsięwzięcia mógłby sięgnąć kilkuset złotych. Jednak o najważniejszych ubezpieczeniach zapomnieć nie wolno – gwarantują nam one spokojne odpoczywanie i bezpieczeństwo finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Nigdy nie wiemy, jakie niespodzianki – przyjemne czy też przykre – czekają nas podczas wyjazdu, dlatego warto pamiętać o powszechnie znanej prawdzie – przezorny zawsze ubezpieczony…

 

Oprac. AR na podst. rzu.gov.pl

najnowsze ogłoszenia w tej kategorii

Proszę czekać - ładowanie treści...